(for email, use “emailname@hawaii.edu”)

Han-Ching ChenHan-Ching Chen

  • HIG 332
  • emailname hanching

 

 

 

 

Thomas DunnThomas Dunn

 

 

 

 

 

 

Tsung-Han LiTsung-Han Li

  • emailname tsunghan

 

 

 

 

 

Lacey HollandLacey Holland

  • HIG 367
  • emailname lh33

 

 

 

 

Sunhgun KimSunhgun Kim

  • HIG 318

 

 

 

 

 

Sen ZhaoSen Zhao

  • HIG 332
  • emailname zhaos